.

партньори

Направление „Международни пазари и цени” в катедра „Международни икономически отношения и бизнес” към Университет за национално и световно стопанство, гр. София;

„РИС ЕЛЕКТРО” ООД www.riselektro.com – комплексни дейности в областта на електроенергетиката, възобновяемите енергийни източници и анализа на енергийни проекти;

„СТАТУС ФИНАНС” ЕООД www.statusfinance.eu – счетоводна къща.

 

език: bg en de