.

за нас

„Маркет енд проджект консулт“ ООД е млада, бързо налагаща се на пазара организация с динамично развитие, квалифицирани служители и дейност, насочена към предоставянето на качествени консултантски услуги в областта на европейските фондове, бизнес планирането, пазарните и маркетинговите проучвания и анализи, финансовото консултиране и счетоводните услуги.

Нашите цели са:

Екипът ни се състои от отлично подготвени специалисти с опит в областта на консултантските услуги, пазарните и маркетинговите проучвания, финансите и счетоводството. Фирмата се ръководи и консултира от двама утвърдени в академичните среди преподаватели от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Всички служители са сплотени от амбицията да работят в една просперираща организация, отличаваща се с професионализъм, надеждност и пълно задоволяване на нуждите на клиентите от качествени консултантски услуги.

Нашите предимства са:

 

език: bg en de